Interviews (mostly in Danish).

Newspapers and Magazines

- Blindebuk Jazzspecial 2018 - in Danish Blindebuk Jazzspecial 2018 - in Danish 17.4 MB
- Staminaprisen - Interview i Kulturmonitor 2019 Interview i Kulturmintor i anledning af at jeg modtog komponistsammenslutningen DJBFA's Staminapris i januar 2019.
Se begrundelsen hér: https://djbfa.dk/djbfa-uddeler-ekstraordinaere-musikpriser
190 KB

Radio