Offpiste Gurus: Trinelise Væring - voc, Fredrik Lundin - ts, Rune Funck - guit, Nicolai Munch-Hansen - bass, Jeppe Gram - dr. Music by Væring/Lundin
From the album "Offpiste Gurus" (Stunt Records)